Redigeren en redactieslag

Redigeren en redactieslag

Welkom, u bezoekt u een nevensite van Het Nederlands Tekstbureau. Onze tekstschrijvers zijn gespecialiseerd in het schrijven, herschrijven, redigeren en corrigeren van teksten in de Nederlandse taal. Onderstaand vindt u meer informatie over een van deze kernwerkzaamheden, namelijk het redigeren van teksten (redactieslag).

Redigeren
Van nieuwsbrief tot brochure, van rapport tot jaarverslag: onze tekstschrijvers hebben duizenden pagina's ervaring met het redigeren van teksten. Wij letten daarbij onder meer op spelling, interpunctie, stijlbreuken, lange zinnen, lijdende vormen, woordherhaling, tussenkopjes, voorzetseluitdrukkingen, inconsistenties en bijvoorbeeld wollig taalgebruik. De opbouw van de tekst blijft echter gelijk; waar nodig zetten wij suggesties ter verbetering in de kantlijn.

Onze manier van werken
Heeft u een tekst die u wilt laten redigeren of waar u over twijfelt? Dan vragen wij u allereerst de betreffende tekst toe sturen, waarna we onder meer het doel, de doelgroep en de gewenste boodschap bespreken. Vervolgens bekijken we de kwaliteit en brengen wij desgewenst een gespecificeerde offerte uit. Zodra u de offerte goedkeurt, kan onze tekstschrijver vrijwel direct met het redigeren starten. De doorlooptijd hangt uiteraard af van de grootte van de opdracht en uw gewenste deadline.

Contact
De hoogte van de offerte voor een redigeerslag is geheel afhankelijk van de lengte en kwaliteit van de tekst. Uiteraard stellen wij met plezier een offerte voor het redigeren op. Neem vandaag nog contact op met een tekstschrijver van Het Nederlands Tekstbureau.

  • Redigeren op maat
  • Een prettig leesbare tekst
  • Geen ambtelijk of wollig taalgebruik
  • Jarenlange ervaring
  • Uitstekende referenties
  • Van persbericht tot beleidsrapport